HISTORIA

FÖRETAGETS HISTORIA

Begynnelseåren

Wikströms Busstrafik grundades år 1945 av Hilding Wikström och Bertel Degerlund. Företaget hette då Wikström&Degerlund och anskaffade som första fordon en lastbil med vilken kördes bl.a. timmer och sockerbetor, men ibland åkte även passagerare på flaket.

År 1948 köptes den första bussen ”Skata-Ida” som egentligen var en kombination av buss och lastbil. Den 10.6.1948 började företaget trafikera på linjen Skata-Bromarv-Hangö, huvudsakligen med Hilding som chaufför. Det fanns gott om både passagerare och frakter, speciellt då det var torgdagar, så behovet av en buss med större lastkapacitet var påtagligt. Ett år senare lyckades man få tag i en helt ny buss, vilket inte var någon enkel bedrift på den tiden.

Utvecklingen av verksamheten

År 1950 utökades linjetrafiken i.o.m. övertagande av Granholms (nuvarande Oravais Trafik) turer på linjen Ekenäs-Bromarv. I arrangemanget ingick anställning av Granholms chaufförer, liksom förvärv av tre av deras bussar.

Fortfarande fanns det gott om såväl passagerare som frakter. Under början av 1950-talet ökade också utbudet av nya bussar på marknaden. De kommande åren kom därför fordonsparken att förnyas i rätt rask takt. Som exempel kan nämnas en ny Chevrolet, ”Lena” till olympiaden 1952 och en ny 150 hästkrafters Volvo Titan på Kutter kaross år 1958.

Hilding Wikström hade fungerat som chaufför under kriget och kom då att stifta bekantskap med Scania. Märket hade gjort ett starkt intryck på honom och år 1962 köpte företaget sin första Scania. År 1962 började företaget också trafikera på linjen Hangö-Åbo-Hangö. Fr.o.m. år 1981 övertogs dock linjen av Hangö Trafik.

Den 20.3.1973 inleddes trafiken på linjen Bromarv-Helsingfors-Bromarv. Denna linje körs än idag, med i princip samma tidtabell som den ursprungliga.

År 1991 uppstartades ytterligare en ny linje, en snabbtur på rutten Hangö-Helsingfors-Bromarv.

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken tog fart under 1980-talet och redan på 1990-talet utgjorde denna över hälften av bolagets omsättning.

Familjeföretaget Wikströms Busstrafik är idag en stark aktör inom beställningstrafiken i Västnyland och utför med erfarenhet all slags beställningstrafik skräddarsydd enligt kundens önskemål, såväl inrikes som utrikes. I dagsläge har Wikströms busstrafik också en betydande kundkrets i huvudstadsregionen.

Familjeföretag i tre generationer

Hilding Wikström och Bertel Degerlund ägde företaget till hälften vardera. Bertel pensionerade sig den 1.7.1981 och samma dag köpte Ralf Wikström (Hildings son) halva företaget.

Busstrafiken var Hildings stora passion. Trots att Ralf tagit över som VD, körde Hilding alla dagar och kom inte att pensionera sig förrän efter fyllda 70 år i brytningen mellan 80- och 90-talet. Även efter detta var han i egenskap av delägare mycket noga insatt i företagets förehavanden ända till sin bortgång den 1.3.2008, strax före sin 90-årsdag.

Wikströms Busstrafik har varit företagets officiella namn sedan den 23.12.2008 och bussbolaget ägs idag av Ralf Wikström och hans två söner Thomas och Mikael.

Rulla till toppen