• Slide02
    Ett komfortabelt sätt att resa!
  • Slide01
    Ett komfortabelt sätt att resa!
  • Slide03
    Ett komfortabelt sätt att resa!

Bromarv - Helsingfors - Bromarv

Midsommarafton

Bromarv 09.40
Tenala 10.00
Ekenäs Busstation 10.20
Karis Järnvägstation 10.40
Karis Busstation 10.50
Ingå Busstation 11.15*
Degerby vsk 11.25
Kyrkslätt vsk 11.40
Helsingfors 12.10

Startplattform 16

Helsingfors 12.30** 17.40
Kyrkslätt vsk 12.55** 18.10
Degerby vsk 13.10** 18.20
Ingå Busstation 13.20** 18.35*
Karis Busstation   19.00
Karis Järnvägstation   19.03
Ekenäs Busstation 13.50** 19.25
Tenala 14.05** 19.40
Bromarv 14.25** 20.00

* Kör via Dal
** Rättas enligt skoldag

Bromarv - Helsingfors - Bromarv

Midsommardag

Bromarv 09.40
Tenala 10.00
Ekenäs Busstation 10.20
Karis Järnvägstation 10.40
Karis Busstation 10.50
Ingå Busstation 11.15*
Degerby vsk 11.25
Kyrkslätt vsk 11.40
Helsingfors 12.10

Startplattform 16

Helsingfors 17.40
Kyrkslätt vsk 18.10
Degerby vsk 18.20
Ingå Busstation 18.35*
Karis Busstation 19.00
Karis Järnvägstation 19.03
Ekenäs Busstation 19.25
Tenala 19.40
Bromarv 20.00

* Kör via Dal

Bromarv - Helsingfors - Bromarv

Snabbturs hållplatser i huvudstadsregionen är: Gräsviken, Hanaholmen, Hagalund och Iso Omena

Midsommar Söndag

Bromarv 09.40
Tenala 10.00
Ekenäs Busstation 10.20
Karis Järnvägstation 10.40
Karis Busstation 10.50
Ingå Busstation 11.15*
Degerby vsk 11.25
Kyrkslätt vsk 11.40
Helsingfors 12.10

Startplattform 16

Helsingfors 17.40
Kyrkslätt vsk 18.10
Degerby vsk 18.20
Ingå Busstation 18.35*
Karis Busstation 19.00
Karis Järnvägstation 19.03
Ekenäs Busstation 19.25
Tenala 19.40
Bromarv 20.00

* Kör via Dal