• Slide02
    Ett komfortabelt sätt att resa!
  • Slide01
    Ett komfortabelt sätt att resa!
  • Slide03
    Ett komfortabelt sätt att resa!

Bromarv - Helsingfors - Bromarv

Julafton

Bromarv 09.40
Tenala 10.00
Ekenäs Busstation 10.20
Karis Järnvägstation 10.40
Karis Busstation 10.50
Ingå Busstation 11.15*
Degerby vsk 11.25
Kyrkslätt vsk 11.40
Helsingfors 12.10

Startplattform 16

Helsingfors 12.30**
Kyrkslätt vsk 12.55**
Degerby vsk 13.10**
Ingå Busstation 13.20**
Ekenäs Busstation 13.50**
Tenala 14.05**
Bromarv 14.25**

*Kör via Dal
** Rättas enligt skollov

Bromarv - Helsingfors - Bromarv

Annandagjul

Bromarv 09.40
Tenala 10.00
Ekenäs Busstation 10.20
Karis Järnvägstation 10.40
Karis Busstation 10.50
Ingå Busstation 11.15*
Degerby vsk 11.25
Kyrkslätt vsk 11.40
Helsingfors 12.10

Startplattform 16

Helsingfors 17.40
Kyrkslätt vsk 18.10
Degerby vsk 18.20
Ingå Busstation 18.35
Ekenäs Busstation 19.25
Tenala 19.40
Bromarv 20.00

*Kör via Dal