• Slide02
    Ett komfortabelt sätt att resa!
  • Slide01
    Ett komfortabelt sätt att resa!
  • Slide03
    Ett komfortabelt sätt att resa!

Bromarv - Helsingfors - Bromarv

Julafton

Bromarv 09.40
Tenala 10.00
Ekenäs Busstation 10.20
Karis Busstation 10.50
Ingå Busstation 11.15*
Degerby vsk 11.25
Kyrkslätt vsk 11.40
Helsingfors 12.10

Startplattform 16

Helsingfors 12.30
Kyrkslätt vsk 13.00
Degerby vsk 13.15
Ingå Busstation 13.25
Ekenäs Busstation 14.00**
Tenala 14.15
Bromarv 14.35

*Kör via Dal
** Kör nya vägen

Bromarv - Helsingfors - Bromarv

Annandagjul

Bromarv 09.40
Tenala 10.00
Ekenäs Busstation 10.20
Karis Busstation 10.50
Ingå Busstation 11.15*
Degerby vsk 11.25
Kyrkslätt vsk 11.40
Helsingfors 12.10

Startplattform 16

Helsingfors 17.40
Kyrkslätt vsk 18.10
Degerby vsk 18.20
Ingå Busstation 18.35
Karis Busstation 19.00
Ekenäs Busstation 19.25
Tenala 19.40
Bromarv 20.00

*Kör via Dal